Logiranje za korisnike.

Konkursi i rezultati ispita
Broj konkursa koji zadovoljavaju uslove pretrage: 50

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

Krajnji rok za prijave: 04.09.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za statistiku BiH

Krajnji rok za prijave: 22.09.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

> 1/02 zamjenik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za državnu službu BiH

Krajnji rok za prijave: 26.10.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Stručni saradnik za centraliziranu obuku

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Krajnji rok za prijave: 06.11.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za odnose sa javnošću i međunarodnu saradnju

 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za nadzor nad tržištem u BiH

Krajnji rok za prijave: 28.09.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

> 1/02 zamjenik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za sigurnost hrane BiH

Krajnji rok za prijave: 25.09.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

> 1/02 zamjenik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Krajnji rok za prijave: 29.09.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 sekretar sa posebnim zadatkom

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Institut za akreditiranje BiH

Krajnji rok za prijave: 02.10.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.09.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 31.08.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Institut za mjeriteljstvo BiH

Krajnji rok za prijave: 23.09.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 zamjenik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Centralna harmonizacijska jedinica

Krajnji rok za prijave: 22.09.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH

Krajnji rok za prijave: 17.08.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Samostalni računovođa

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH

Krajnji rok za prijave: 11.09.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 saradnik za historiju umjetnosti

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Krajnji rok za prijave: 19.08.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Stručni savjetnik za analizu i praćenje domaće legislative i usaglašenosti sa međunarodnim i evropskim standardima i promociju Zakona o ravnopravnosti polova

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo civilnih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 15.06.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 viši stručni saradnik za postupak naknadnog upisa u MKR

> 2/01 viši stručni saradnik za praćenje rada zdravstvenog sektora i planiranje

> 2/02 Viši stručni saradnik - Koordinator rada Regionalnog centra za saradnju i razvoj u mentalnom zdravlju u JIE

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ured za zakonodavstvo

Krajnji rok za prijave: 08.06.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za finansijske i opšte poslove

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Krajnji rok za prijave: 21.04.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za vazdušni transport

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo finansija i trezora BiH

Krajnji rok za prijave: 06.03.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za upravljanje programima i projektima pomoći

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH

Krajnji rok za prijave: 31.12.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Izvršni funkcioner

> 1/02 Saradnik za arheologiju

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH

Krajnji rok za prijave: 31.12.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za nadzor i procjenu provođenja strategija

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo finansija i trezora BiH

Krajnji rok za prijave: 08.01.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Stručni savjetnik za koordinaciju i pripremu Programa javnih investicija

> 1/02 Stručni saradnik za planiranje i upravljanje vanjskim dugom

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Krajnji rok za prijave: 06.01.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ICAO/ECAC/EASA/EUROCONTROL

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ured agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

Krajnji rok za prijave: 19.11.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 pomoćnik zastupnika Vijeća ministara BiH

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Krajnji rok za prijave: 27.11.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/05 stručni saradnik za preduzetništvo

> 1/06 viši stručni saradnik za odnose sa javnošću-portparol

> 1/01 viši stručni saradnik za vanjskotrgovinsku politiku i kontrolu

> 1/02 stručni saradnik za poslove koordinacije prevođenja acquis-a

> 1/03 stručni saradnik za slobodne zone

> 1/04 stručni saradnik za nadgledanje provođenja carinskih propisa

 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo sigurnosti BiH

Krajnji rok za prijave: 01.12.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik – Administrator mreža

> 1/02 stručni savjetnik za analizu i strateško planiranje

> 1/03 viši stručni saradnik za registraciju

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 21.10.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za izradu zapisnika i zaključaka Vijeća ministara BiH

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo civilnih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 20.10.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 rukovodilac Jedinice za internu reviziju

> 1/02 stručni savjetnik-interni revizor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Arhiv BiH

Krajnji rok za prijave: 15.09.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za sređivanje i obradu arhivske građe - arhivist

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH

Krajnji rok za prijave: 30.10.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik-prevodilac za engleski jezik

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo pravde BiH

Krajnji rok za prijave: 08.09.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću

> 2/01 Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove

> 3/01 Stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u građanskim stvarima

> 4/01 Stručni saradnik za registar i obrazovanje

> 5/01 Stručni saradnik za strateška planiranja

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Krajnji rok za prijave: 25.08.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Glavni inspektor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Krajnji rok za prijave: 21.07.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za operacije zrakoplova - prevoz za sopstvene potrebe i generalna avijacija - OPS inspektor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Odbor državne službe za žalbe

Krajnji rok za prijave: 03.09.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo sigurnosti BiH

Krajnji rok za prijave: 07.07.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Stručni saradnik za dozvole

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo finansija i trezora BiH

Krajnji rok za prijave: 17.07.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za interne protokolarne poslove

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo finansija i trezora BiH

Krajnji rok za prijave: 08.07.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 viši stručni saradnik za računovodstvo budžeta

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo civilnih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 24.06.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/02 Stručni saradnik za zdravstveno osiguranje

> 1/04 Viši stručni saradnik za kulturu

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH

Krajnji rok za prijave: 27.06.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Rukovodilac Sektora za opće poslove u Zajedničkoj službi Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

> 2/01 Stručni saradnik u Komisiji za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Krajnji rok za prijave: 17.06.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Viši stručni saradnik za internu kontrolu finansijsko-računovodstvenih poslova

> 2/01 Stručni saradnik za fizičko obezbjeđenje

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo finansija i trezora BiH

Krajnji rok za prijave: 03.06.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove

> 1/02 Viši stručni saradnik za pravne poslove trezora

> 1/03 Viši stručni saradnik za administriranje mrežom

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Krajnji rok za prijave: 07.04.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Stručni saradnik za ljudske resurse i poslove obuke

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Predsjedništva BiH

Krajnji rok za prijave: 24.03.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 2/02 Stručni saradnik za protokolarne poslove i nabavke

> 2/03 Stručni saradnik za protokolarne poslove, dizajn i tehničku pripremu

> 1/01 Stručni savjetnik za odnose s javnošću

> 1/02 Stručni saradnik za informisanje

> 4/02 Stručni saradnik za ljudske resurse

> 5/01 Stručni saradnik za transport

> 1/03 Stručni saradnik za web i komunikacije

> 2/01 Stručni saradnik za protokolarne i organizacione poslove

> 3/01 Stručni saradnik za sigurnost

> 4/01 Viši stručni saradnik za personalne poslove

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Institut za akreditiranje BiH

Krajnji rok za prijave: 19.03.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 08.04.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Pomoćnik generalnog sekretara Vijeća ministara BiH koji rukovodi Administrativnom službom

> 1/03 Stručni saradnik za javne nabavke

> 1/02 Šef Odsjeka za materijalno-finansijske poslove

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Predsjedništva BiH

Krajnji rok za prijave: 20.02.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za pravna pitanja

> 2/01 stručni saradnik za informisanje

> 3/01 viši stručni saradnik za protokolarne poslove i ceremonijal

> 4/01 stručni saradnik za predstavke i žalbe

> 5/01 šef Odjela za ljudske resurse

> 6/01 viši stručni saradnik za javne nabavke i ugovore

> 6/02 viši stručni saradnik za javne nabavke

> 7/01 stručni savjetnik za planiranje, izvršenje i analizu budžeta

> 7/02 stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

> 7/03 stručni saradnik za poslove obračuna plaća i drugih primanja zaposlenih

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Krajnji rok za prijave: 12.03.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Interni revizor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Krajnji rok za prijave: 25.02.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za pravne poslove

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH

Krajnji rok za prijave: 13.03.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Generalni sekretar

> 1/02 Šef Odsjeka za administrativno- dokumentacione poslove i obuku

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Institut za standardizaciju BiH

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 zamjenik direktora Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Poštovani građani - kandidati u konkursnim procedurama, dobro došli na web sajt mojKonkurs na kojem možete pratiti status svoje prijave na konkurse koje organizira naša Agencija, te se informisati o terminima i rezultatima ispita na kojima učestvujete.

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita sistem će Vam besplatno poslati putem SMS-a na Vaš broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na Vašu e-mail adresu, pa Vas molimo da nakon logiranja u sistem vodite računa o tačnosti podataka Vašeg profila.

Želimo Vam ugodno korištenje sistema za što Vam preporučujemo da pročitate Uputstvo o korištenju.

Vaša,
Agencija za državnu službu BiH

Korisničko uputstvo

Ovaj web sajt je zaštićen Network Solutions digitalnim certifikatom. Sve informacije koje razmjenjujete sa ovim web sajtom putem interneta su šifrirane. Molimo kliknite na Network Solutions Trusted Site Seal koji demonstrira našu posvećenost sigurnosti vaših ličnih podataka.