Logiranje za korisnike.

Konkursi i rezultati ispita
Broj konkursa koji zadovoljavaju uslove pretrage: 50

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - Obavještajno-sigurnosna-savjetodavna služba

Krajnji rok za prijave: 21.07.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za pravno-organizacijske poslove

> 1/02 stručni saradnik za obavještajno-sigurnosne poslove

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo pravde BiH

Krajnji rok za prijave: 08.08.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za međuentitetsku saradnju

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo civilnih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 16.08.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja

> 1/02 stručni saradnik za izradu i praćenje realizacije projekata u oblasti nauke

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 27.07.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za izradu zapisnika i zaključaka Vijeća ministara BiH

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Krajnji rok za prijave: 17.05.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za stručno operativne poslove

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Krajnji rok za prijave: 18.05.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Šef Odsjeka za opšte i pravne poslove

> 2/01 viši stručni saradnik za monitoring u RC

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja

Krajnji rok za prijave: 22.09.2010

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

> 1/02 zamjenik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua - Komisija 218
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua - Komisija 219
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija 218
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija 219
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

Krajnji rok za prijave: 28.04.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Zamjenik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Krajnji rok za prijave: 28.02.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Rukovodilac Jedinice

> 1/02 Interni revizor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo civilnih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 27.04.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i prevodilačke poslove

> 1/02 Viši stručni saradnik za programe EU u oblasti kulture

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za osiguranje u BiH

Krajnji rok za prijave: 20.10.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Krajnji rok za prijave: 06.03.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Načelnik Ureda

> 1/02 Stručni savjetnik za nadzor i akreditaciju

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost BiH

Krajnji rok za prijave: 08.05.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Zamjenik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Krajnji rok za prijave: 16.02.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za poljoprivredno tržišni informacioni servis i računovodstvene podatke na farmi

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.02.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

> 1/02 zamjenik direktora

> 1/03 savjetnik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Institut za intelektualno vlasništvo BiH

Krajnji rok za prijave: 24.11.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 zamjenik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo pravde BiH

Krajnji rok za prijave: 16.03.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Rukovodilac interne revizije

> 2/01 Stručni saradnik za međuentitetsku saradnju

> 3/01 Šef Odsjeka za razvoj civilnog društva

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost BiH

Krajnji rok za prijave: 29.09.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH

Krajnji rok za prijave: 07.03.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Viši stručni saradnik za izradu informacija o zakonodavnim aktivnostima

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo finansija i trezora BiH

Krajnji rok za prijave: 20.01.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove

> 1/02 stručni saradnik za javne nabavke

> 1/03 stručni savjetnik za izvještavanje

> 1/04 viši stručni saradnik za bilateralne aranžmane

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Institut za standardizaciju BiH

Krajnji rok za prijave: 01.09.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Predsjedništva BiH

Krajnji rok za prijave: 09.03.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za poslove prevođenja

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Krajnji rok za prijave: 06.10.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za obradu predstavki građana i saradnju sa NVO u regionalnom uredu

> 2/01 stručni savjetnik u Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Krajnji rok za prijave: 15.09.2010

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 Rukovodilac Jedinice za internu reviziju

> 1/02 interni revizor Jedinice za internu reviziju

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH

Krajnji rok za prijave: 03.11.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik Zajedničke komisije za administrativne poslove

> 2/01 stručni savjetnik za planiranje i izvršenje budžeta

> 3/01 stručni saradnik u Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 16.08.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnopravne i konzularne poslove

> 1/06 III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju

> 1/07 II sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove

> 1/08 III sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove

> 1/09 II sekretar za engleski jezik u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove

> 1/10 III sekretar u Odsjeku za analizu i planiranje

> 1/02 I sekretar u Uredu za odnose sa javnošću

> 1/03 II sekretar u Uredu za odnose sa javnošću

> 1/04 I sekretar u Odsjeku za ceremonijal

> 1/05 III sekretar u Odsjeku za susjedne zemlje

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua - Komisija 209
 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua - Komisija 210
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua - Komisija 209
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua - Komisija 210
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija 209
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija 210
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija 209
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija 210
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita - Komisija 209
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita - Komisija 210
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita - Komisija 209
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita - Komisija 210

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Krajnji rok za prijave: 20.10.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za strana ulaganja i investicionu klimu

> 1/02 stručni saradnik za pravne poslove

> 1/03 stručni saradnik za preduzetništvo

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo civilnih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 06.09.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 viši stručni saradnik za strateška i operativna planiranja

> 1/02 viši stručni saradnik za finansijsko upravljanje i kontrolu

> 1/03 viši stručni saradnik za planiranje i izvještavanje u oblasti zdravstva

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

Krajnji rok za prijave: 28.06.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 sekretar

> 1/02 pomoćnik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Predsjedništva BiH

Krajnji rok za prijave: 04.08.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za biblioteku

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Predsjedništva BiH

Krajnji rok za prijave: 18.05.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za sjednice

> 1/02 stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Institut za akreditiranje BiH

Krajnji rok za prijave: 05.07.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 voditelj procesa akredititranja - viši stručni saradnik

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ured za veterinarstvo BiH

Krajnji rok za prijave: 22.06.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

> 1/02 zamjenik direktora

> 1/03 sekretar

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Arhiv BiH

Krajnji rok za prijave: 19.04.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 zamjenik direktora

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo pravde BiH

Krajnji rok za prijave: 29.03.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 rukovodilac interne revizije

> 1/02 pomoćnik ministra za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva

> 1/03 pomoćnik ministra za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ured agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

Krajnji rok za prijave: 15.10.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 zastupnik/agent Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

> 1/02 zamjenik zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH

Krajnji rok za prijave: 29.04.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 generalni sekretar

 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 05.05.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik - lektor za bosanski jezik

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Direkcija za ekonomsko planiranje BiH

Krajnji rok za prijave: 24.02.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Arhiv BiH

Krajnji rok za prijave: 02.11.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Krajnji rok za prijave: 07.04.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za promociju i izradu projekata, pripremu publikacija, informisanje, edukaciju i saradnju sa civilnim sektorom

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Institut za intelektualno vlasništvo BiH

Krajnji rok za prijave: 16.02.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Krajnji rok za prijave: 14.03.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 pomoćnik ministra

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH

Krajnji rok za prijave: 11.02.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 viši stručni saradnik za razvoj i provođenje edukativnih programa

> 1/02 stručni savjetnik za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo finansija i trezora BiH

Krajnji rok za prijave: 07.04.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni savjetnik za analize i mišljenja u Uredu ministra

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Centar za uklanjanje mina u BiH

Krajnji rok za prijave: 23.12.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 šef Odsjeka za finansijske poslove

 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ministarstvo pravde BiH

Krajnji rok za prijave: 14.03.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u građanskim stvarima

> 2/01 Upravni inspektor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 08.03.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 pomoćnik direktora u Sektoru za usklađivanje pravnog sistema BiH sa acquis communautaire

> 1/02 šef Grupe za obrazovanje u Službi za promociju evropskih integracija

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Ured za zakonodavstvo

Krajnji rok za prijave: 28.10.2015

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 direktor

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Javni oglas (čl.21 ZDS) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Krajnji rok za prijave: 22.02.2016

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:

> 1/01 stručni saradnik za finansije, glavnu knjigu i praćenje izvršenje budžeta

 • Obavijest o rezultatima polaganja intervjua
 • Obavijest o rasporedu polaganja intervjua
 • Obavijest o rezultatima polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rasporedu polaganja pismenog dijela stručnog ispita
 • Obavijest o rezultatima polaganja javnog ispita
 • Obavijest o terminu polaganja javnog ispita

Poštovani građani - kandidati u konkursnim procedurama, dobro došli na web sajt mojKonkurs na kojem možete pratiti status svoje prijave na konkurse koje organizira naša Agencija, te se informisati o terminima i rezultatima ispita na kojima učestvujete.

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita sistem će Vam besplatno poslati putem SMS-a na Vaš broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na Vašu e-mail adresu, pa Vas molimo da nakon logiranja u sistem vodite računa o tačnosti podataka Vašeg profila.

Želimo Vam ugodno korištenje sistema za što Vam preporučujemo da pročitate Uputstvo o korištenju.

Vaša,
Agencija za državnu službu BiH

Korisničko uputstvo

Ovaj web sajt je zaštićen GoDaddy digitalnim certifikatom. Sve informacije koje razmjenjujete sa ovim web sajtom putem interneta su šifrirane. Molimo kliknite na GoDaddy Site Seal koji demonstrira našu posvećenost sigurnosti vaših ličnih podataka.